خلاصه کتاب سیاست

ارسطو نظرش درباره‌ی سیاست چی بود؟
۴۸ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا پریسا کرون
خطاب به خانم آنا اعتمادی، از نظر باستان شناسان و ادیبان، داستان استفاده «پارس برای صدای سگ» کاملا دروغ است. اعراب « پ » ندارند که بخواهند به ما چنین کلمه ای را بخورانند و ما را هم « عجم » می‌نامند.لطفا بدون تحقیق هرچیزی را نشر ندهیم!!!
chekida | چکیدا آنا اعتمادی
خوب بود و دلنشین . و اما انتقاد از اینکه وقتی درباره صدای سگ به جای کلمه واق واق از کلمه پارس استفاده کردید عمیقا ناراحت شدم چون از یک نرم افزاری که سعی در بالا بردن فرهنگ یک جامعه پارسی داره انتظار ندارم از پارس به جای واق استفاده کند.
chekida | چکیدا حسین رضی پور
به نظرم برده داری به نوعی دیگر هنوز هم ادامه داره ولی به شکل مدرن تر و با شکلها و ادبیات دیگر مثلاً نظام ارباب رعیتی و یا کارگری به نوعی در اختیار دیگران قرار داشتن است در قبال دستمزدی اندک و در محدوده ی زمانی محدود تر ..
خلاصه کتاب سیاست اثر ارسطو در سایت و اپلیکیشن چکیدا
خلاصه کتاب
سیاست
ارسطو نظرش درباره‌ی سیاست چی بود؟ ارسطو
۴۸ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا پریسا کرون
خطاب به خانم آنا اعتمادی، از نظر باستان شناسان و ادیبان، داستان استفاده «پارس برای صدای سگ» کاملا دروغ است. اعراب « پ » ندارند که بخواهند به ما چنین کلمه ای را بخورانند و ما را هم « عجم » می‌نامند.لطفا بدون تحقیق هرچیزی را نشر ندهیم!!!
chekida | چکیدا آنا اعتمادی
خوب بود و دلنشین . و اما انتقاد از اینکه وقتی درباره صدای سگ به جای کلمه واق واق از کلمه پارس استفاده کردید عمیقا ناراحت شدم چون از یک نرم افزاری که سعی در بالا بردن فرهنگ یک جامعه پارسی داره انتظار ندارم از پارس به جای واق استفاده کند.
chekida | چکیدا حسین رضی پور
به نظرم برده داری به نوعی دیگر هنوز هم ادامه داره ولی به شکل مدرن تر و با شکلها و ادبیات دیگر مثلاً نظام ارباب رعیتی و یا کارگری به نوعی در اختیار دیگران قرار داشتن است در قبال دستمزدی اندک و در محدوده ی زمانی محدود تر ..
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم