خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب قدرت بدی

اخبار منفی چطور روی زندگی ما تاثیر می‌ذارن؟
۴۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۴
chekida | چکیدا مهناز منفرد
خوب
chekida | چکیدا alireza taheri
خوب
chekida | چکیدا صادق صادق
خوب
خلاصه کتاب قدرت بدی
خلاصه کتاب
قدرت بدی
اخبار منفی چطور روی زندگی ما تاثیر می‌ذارن؟ روی بامایستر
۴۱ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۴
chekida | چکیدا مهناز منفرد
خوب
chekida | چکیدا alireza taheri
خوب
chekida | چکیدا صادق صادق
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم