خلاصه کتاب قدرت اراده

دنیای خودت رو به شیوه‌ی خودت بساز
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا رها رهایی
کتاب های خود آگاهی جوری هستند که توضیح دادنشون مشکل گفتن مثال از گفتن فرمول بیشتر آدم و متوجه میکن ممکنه خلاصه کتاب صوتی به شصت دقیقه برسه ولی نیاز که برای رسوندن منظور نویسنده چند تا مثال خلاصه وار بگیید کتاب غریزه عادت هم همینطور
chekida | چکیدا آرمان اسماعیل زاده
کتاب خوبی بود ، با دقت کامل گوش سپردم تو ترافیک های تهران و مباحث زیادی راجع به اراده و نیت داشت که کمی تر از عزت نفس و استرس هم داخلش صحبت شد حتما پیشنهاد میکنم بخونین یا گوش کنین ممنون از سایت خوب چکیدا که باهاش اشنا شدم
chekida | چکیدا bahareh rajaeifar
من خلاصه کتاب رو خوندم بیشتر عامیانه نوشته شده وسعی کرده انرژی مثبت به زبان عامیانه با تکیه بر خدا و... باشه به نظر من یک مقدار با مصداق های ملموس پیش میرفت بهتر بود
خلاصه کتاب قدرت اراده / خلاصه کتاب نیروی اراده از وین دایر
خلاصه کتاب
قدرت اراده
دنیای خودت رو به شیوه‌ی خودت بساز وین دایر
۳۲ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا رها رهایی
کتاب های خود آگاهی جوری هستند که توضیح دادنشون مشکل گفتن مثال از گفتن فرمول بیشتر آدم و متوجه میکن ممکنه خلاصه کتاب صوتی به شصت دقیقه برسه ولی نیاز که برای رسوندن منظور نویسنده چند تا مثال خلاصه وار بگیید کتاب غریزه عادت هم همینطور
chekida | چکیدا آرمان اسماعیل زاده
کتاب خوبی بود ، با دقت کامل گوش سپردم تو ترافیک های تهران و مباحث زیادی راجع به اراده و نیت داشت که کمی تر از عزت نفس و استرس هم داخلش صحبت شد حتما پیشنهاد میکنم بخونین یا گوش کنین ممنون از سایت خوب چکیدا که باهاش اشنا شدم
chekida | چکیدا bahareh rajaeifar
من خلاصه کتاب رو خوندم بیشتر عامیانه نوشته شده وسعی کرده انرژی مثبت به زبان عامیانه با تکیه بر خدا و... باشه به نظر من یک مقدار با مصداق های ملموس پیش میرفت بهتر بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم