خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر

نیروی پنهانی که به تصمیمات ما شکل میده
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا omid koushki
این کتاب بر اساس مفاهیم اقتصاد رفتاری موضوع خطاهای انسان در تصمیم گیری ها رو معرفی می کنه و برخی پارامترها مانند بهره گیری از اعداد، اهمیت نسبی بودن اطلاعات، معیار مقایسه در زمان تصمیم گیری و خطاهای ذهن در مقابل رایگان بودن سرویس ها را مطرح
chekida | چکیدا مهتاب محبی
کتاب جالبی بود واقعا اینکه ما درگیر نگه داشتن گزینه هامون هستیم و بصورت غیر منطقی کاری رو انجام میدیم ک به ضررمونه مثل مقایسه مردن تحت تاثیر جو قرار گرفتن باید هوشمندانه تر تصمیم گرفت و از چیزی یا کسی دست کشید و با تمرکز بیشتر روی چیزی که د
chekida | چکیدا ادریس شهریاری
کتاب نکات بسیار آموزنده ای رو متذکر شد بخصوص عنوان کتاب از ابتدا تمرکز خواننده رو بیشتر میکرد و در حین مطالعه حس تطبیق عملکرد روزانه ی آدمو با سر فصل های کتاب دو چندان می نمود سپاس از چکیدا که فرصت خوندن رو در کمتر از ۲۰ دقیقه به بنده داد.
خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر در چکیدا
خلاصه کتاب
نابخردی های پیش بینی پذیر
نیروی پنهانی که به تصمیمات ما شکل میده دن آریلی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا omid koushki
این کتاب بر اساس مفاهیم اقتصاد رفتاری موضوع خطاهای انسان در تصمیم گیری ها رو معرفی می کنه و برخی پارامترها مانند بهره گیری از اعداد، اهمیت نسبی بودن اطلاعات، معیار مقایسه در زمان تصمیم گیری و خطاهای ذهن در مقابل رایگان بودن سرویس ها را مطرح
chekida | چکیدا مهتاب محبی
کتاب جالبی بود واقعا اینکه ما درگیر نگه داشتن گزینه هامون هستیم و بصورت غیر منطقی کاری رو انجام میدیم ک به ضررمونه مثل مقایسه مردن تحت تاثیر جو قرار گرفتن باید هوشمندانه تر تصمیم گرفت و از چیزی یا کسی دست کشید و با تمرکز بیشتر روی چیزی که د
chekida | چکیدا ادریس شهریاری
کتاب نکات بسیار آموزنده ای رو متذکر شد بخصوص عنوان کتاب از ابتدا تمرکز خواننده رو بیشتر میکرد و در حین مطالعه حس تطبیق عملکرد روزانه ی آدمو با سر فصل های کتاب دو چندان می نمود سپاس از چکیدا که فرصت خوندن رو در کمتر از ۲۰ دقیقه به بنده داد.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم