خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر

نیروی پنهانی که به تصمیمات ما شکل میده
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Milad Baran
مثل همیشه عالی
chekida | چکیدا لی لا عبداله بیگی
جالب و قابل تامل
chekida | چکیدا کارو محمدی
ارزششو داره چندین بار دیدش
خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر در چکیدا
خلاصه کتاب
نابخردی های پیش بینی پذیر
نیروی پنهانی که به تصمیمات ما شکل میده دن آریلی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Milad Baran
مثل همیشه عالی
chekida | چکیدا لی لا عبداله بیگی
جالب و قابل تامل
chekida | چکیدا کارو محمدی
ارزششو داره چندین بار دیدش
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم