خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر

نیروی پنهانی که به تصمیمات ما شکل میده
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر در چکیدا
خلاصه کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر در چکیدا
خلاصه کتاب
نابخردی های پیش بینی پذیر
نیروی پنهانی که به تصمیمات ما شکل میده دن آریلی
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم