خلاصه کتاب روانشناسی پول

درس‌های ابدی درباره ثروت، طمع و شادی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان

دیدگاه اول رو تو ثبتش کن رفیق!

خلاصه کتاب روانشناسی پول
خلاصه کتاب
روانشناسی پول
درس‌های ابدی درباره ثروت، طمع و شادی مورگان هاوزل
۴۱ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم