خلاصه کتاب حذف صورت مسئله

چرا روانشناسیِ امروزی نمی‌تونه راه‌حل مشکلات اجتماعی باشه؟
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا آسمان داودی
جالب بود ارزش شنیدن داشت
chekida | چکیدا بصیرت کریمی
عالی
chekida | چکیدا مبین رنگرزیان
کتاب به نسبت خوبی بود خلاصه که عالی بود ممنون از شما
خلاصه کتاب حذف صورت مسئله در چکیدا
خلاصه کتاب
حذف صورت مسئله
چرا روانشناسیِ امروزی نمی‌تونه راه‌حل مشکلات اجتماعی باشه؟ جسی سینگال
۳۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا آسمان داودی
جالب بود ارزش شنیدن داشت
chekida | چکیدا بصیرت کریمی
عالی
chekida | چکیدا مبین رنگرزیان
کتاب به نسبت خوبی بود خلاصه که عالی بود ممنون از شما
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم