خلاصه کتاب قدرت سکوت

درون‌گرایی در دنیای که برای پرحرفی ارزش قائله
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا بهداد منصوری
عالی🙏
خلاصه کتاب قدرت سکوت / ترجمه کتاب Quite
خلاصه کتاب قدرت سکوت / ترجمه کتاب Quite
خلاصه کتاب
قدرت سکوت
درون‌گرایی در دنیای که برای پرحرفی ارزش قائله سوزان کین
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا بهداد منصوری
عالی🙏
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم