خلاصه کتاب با اقتدار برخاستن

چطور برخیزیم، وقتی افق تاریکه؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مریم سیفی
کتاب عالی بود وکاربردی وسلیس وروان بود البته این هنر شخصی که کتاب را خلاصه میکند نیز هست ولی در کل لذتبخش وایده دهنده بود ،سپاس
chekida | چکیدا زهره بهرامی
کتاب بسیار عالی و پر از نکات آموزنده و مفید با خوانش بسیار روان بود خواندن آن را به همه توصیه میکنم. ممنون از تیم خوب چکیدا
chekida | چکیدا علی پهلوان
زیاد جالب نبود بیشتر ب حواشی پرادخته بود تا موضوع اصلی کتاب
خلاصه کتاب با اقتدار برخاستن اثر برنه براون در چکیدا
خلاصه کتاب
با اقتدار برخاستن
چطور برخیزیم، وقتی افق تاریکه؟ برنه براون
۳۲ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مریم سیفی
کتاب عالی بود وکاربردی وسلیس وروان بود البته این هنر شخصی که کتاب را خلاصه میکند نیز هست ولی در کل لذتبخش وایده دهنده بود ،سپاس
chekida | چکیدا زهره بهرامی
کتاب بسیار عالی و پر از نکات آموزنده و مفید با خوانش بسیار روان بود خواندن آن را به همه توصیه میکنم. ممنون از تیم خوب چکیدا
chekida | چکیدا علی پهلوان
زیاد جالب نبود بیشتر ب حواشی پرادخته بود تا موضوع اصلی کتاب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم