خلاصه کتاب جاده شخصیت

راهکاری برای رسیدن به خود
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Parisa Parvin
در دنیای مدرن و‌مصرف گرای امروزه متاسفانه در الگو ها و تعاریف از انسان موفق برای معقوله ی انسانیت جایی نیست و همه چی جنبه مادی به خودش گرفته ، خیلی خوب هست که بتونیم در الگوهای زندگی مون جنبه های معنوی هم در کنار جنبه های مادی درنظر بگیریم
chekida | چکیدا Hosseinian .
ما را به نگاهی دوباره به سویه فراموش‌ شده‌مان فرا می‌خواند و در این راه “فروتنی” را به عنوان صفتی کلیدی برمی‌شمارد، و این نه صرفاً به معنی فروتنی پیشه‌ کردن در برابر دیگر مردمان، که به معنی پذیرش درونی ضعف‌هاو نحوه مواجه با آنهاست
chekida | چکیدا وحید علیمحمدی ثانی
میتونم بگم خیلی با این کتاب انس گرفتم و به نوعی میشه گفت اتفاقات و ارتباطات امروزی که واسم اتفاق افتاد با این کتاب به همزمانی رسید مثلا همین بحث غرور رو کنار گذاشتن و پذیرش نقص ها و رسیدن به توازن و تعادل و فروتن بودن
خلاصه کتاب جاده شخصیت
خلاصه کتاب
جاده شخصیت
راهکاری برای رسیدن به خود دیوید بروکس
۱۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا Parisa Parvin
در دنیای مدرن و‌مصرف گرای امروزه متاسفانه در الگو ها و تعاریف از انسان موفق برای معقوله ی انسانیت جایی نیست و همه چی جنبه مادی به خودش گرفته ، خیلی خوب هست که بتونیم در الگوهای زندگی مون جنبه های معنوی هم در کنار جنبه های مادی درنظر بگیریم
chekida | چکیدا Hosseinian .
ما را به نگاهی دوباره به سویه فراموش‌ شده‌مان فرا می‌خواند و در این راه “فروتنی” را به عنوان صفتی کلیدی برمی‌شمارد، و این نه صرفاً به معنی فروتنی پیشه‌ کردن در برابر دیگر مردمان، که به معنی پذیرش درونی ضعف‌هاو نحوه مواجه با آنهاست
chekida | چکیدا وحید علیمحمدی ثانی
میتونم بگم خیلی با این کتاب انس گرفتم و به نوعی میشه گفت اتفاقات و ارتباطات امروزی که واسم اتفاق افتاد با این کتاب به همزمانی رسید مثلا همین بحث غرور رو کنار گذاشتن و پذیرش نقص ها و رسیدن به توازن و تعادل و فروتن بودن
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم