خلاصه کتاب انسان خردمند

خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن
۲۸ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا حسام الدین مکریان
نویسنده مبدا تکوین دهکده ی جهانی رو مربوط میدونه به عصر امپریالیسم و در کمال تعجب معتقده که جنگ ها در این عصر کمتر شدند! کافی است نویسنده‌ی یهودی کمی چشماشو باز میکرد و قتل عام صد میلیون نفری سرخ پوستها و دو جنگ جهانی رو مدنظر قرار میداد
chekida | چکیدا behnaz kheiri
ممنون از خلاصه خوبتون خیلی تعریف این کتاب شنیدم خریدم وولی مدتهاست حسرت وقت نکردن آزارم میدادم ک به لطف شما رفع شد پیروز و سربلند باشید
chekida | چکیدا محمد رضا ترابی
من این کتاب رو خونده بودم و به نظرم چکیده بلند تری براش نیاز بود و جاهای خوبی از کتاب چیزی ازشون گفته نشد
خلاصه کتاب انسان خردمند | تاریخ انسان اولیه
خلاصه کتاب
انسان خردمند
خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن یووال نوح هراری
۲۸ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا حسام الدین مکریان
نویسنده مبدا تکوین دهکده ی جهانی رو مربوط میدونه به عصر امپریالیسم و در کمال تعجب معتقده که جنگ ها در این عصر کمتر شدند! کافی است نویسنده‌ی یهودی کمی چشماشو باز میکرد و قتل عام صد میلیون نفری سرخ پوستها و دو جنگ جهانی رو مدنظر قرار میداد
chekida | چکیدا behnaz kheiri
ممنون از خلاصه خوبتون خیلی تعریف این کتاب شنیدم خریدم وولی مدتهاست حسرت وقت نکردن آزارم میدادم ک به لطف شما رفع شد پیروز و سربلند باشید
chekida | چکیدا محمد رضا ترابی
من این کتاب رو خونده بودم و به نظرم چکیده بلند تری براش نیاز بود و جاهای خوبی از کتاب چیزی ازشون گفته نشد
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم