خلاصه کتاب انسان خردمند

خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن
۲۸ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا سعید شکوری
خوب
chekida | چکیدا behnaz kheiri
ممنون از خلاصه خوبتون خیلی تعریف این کتاب شنیدم خریدم وولی مدتهاست حسرت وقت نکردن آزارم میدادم ک به لطف شما رفع شد پیروز و سربلند باشید
chekida | چکیدا سارا بدرود
بسیار عالی
خلاصه کتاب انسان خردمند | تاریخ انسان اولیه
خلاصه کتاب
انسان خردمند
خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن یووال نوح هراری
۲۸ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا سعید شکوری
خوب
chekida | چکیدا behnaz kheiri
ممنون از خلاصه خوبتون خیلی تعریف این کتاب شنیدم خریدم وولی مدتهاست حسرت وقت نکردن آزارم میدادم ک به لطف شما رفع شد پیروز و سربلند باشید
chekida | چکیدا سارا بدرود
بسیار عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم