خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب کمبود

چرا فقر آدما رو احمق می‌کنه؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فائزه فروتن
برابر
chekida | چکیدا سید محمد مستوری
بسیار عالی بود لطفا کتاب‌های علوم سیاسی هم بذارید
chekida | چکیدا رضا محمدی
عالی
خلاصه کتاب کمبود / خلاصه کتاب فقر احمق می‌کند
خلاصه کتاب
کمبود
چرا فقر آدما رو احمق می‌کنه؟ سندهیل مولاینتین , الدار شفیر
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فائزه فروتن
برابر
chekida | چکیدا سید محمد مستوری
بسیار عالی بود لطفا کتاب‌های علوم سیاسی هم بذارید
chekida | چکیدا رضا محمدی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم