خلاصه کتاب کمبود

چرا فقر آدما رو احمق می‌کنه؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد کریم پور
عالی
chekida | چکیدا امیر سیدفضلی
عالی
chekida | چکیدا رضا محمدی
عالی
خلاصه کتاب کمبود / خلاصه کتاب فقر احمق می‌کند
خلاصه کتاب
کمبود
چرا فقر آدما رو احمق می‌کنه؟ سندهیل مولاینتین , الدار شفیر
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمد کریم پور
عالی
chekida | چکیدا امیر سیدفضلی
عالی
chekida | چکیدا رضا محمدی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم