خلاصه کتاب زمان دست دوم

زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا فهام گوهري
سپاس ، مطالب كتاب عجيب بود
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب بود
chekida | چکیدا جعفر کریمی
عالی
خلاصه کتاب زمان دست دوم از سوتلانا الکسیویچ در چکیدا / سرنوشت مردم شوروی بعد از فروپاشی کمونیسم
خلاصه کتاب
زمان دست دوم
زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی سوتلانا الکسیویچ
۲۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا فهام گوهري
سپاس ، مطالب كتاب عجيب بود
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب بود
chekida | چکیدا جعفر کریمی
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم