خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب زمان دست دوم

زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب بود
خلاصه کتاب زمان دست دوم از سوتلانا الکسیویچ در چکیدا / سرنوشت مردم شوروی بعد از فروپاشی کمونیسم
خلاصه کتاب
زمان دست دوم
زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی سوتلانا الکسیویچ
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا Mohammad RST
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم