خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب زمان دست دوم

زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۴
chekida | چکیدا مهناز منفرد
خوب
chekida | چکیدا فهام گوهري
سپاس ، مطالب كتاب عجيب بود
chekida | چکیدا صادق صادق
خوب
خلاصه کتاب زمان دست دوم از سوتلانا الکسیویچ در چکیدا / سرنوشت مردم شوروی بعد از فروپاشی کمونیسم
خلاصه کتاب
زمان دست دوم
زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی سوتلانا الکسیویچ
۲۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۴
chekida | چکیدا مهناز منفرد
خوب
chekida | چکیدا فهام گوهري
سپاس ، مطالب كتاب عجيب بود
chekida | چکیدا صادق صادق
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم