خلاصه کتاب زمان دست دوم

زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا علی رضا
به نظرم کتاب پراکنده بود و شاید خیلی درک درستی از وقایع نمی‌داد مستند پرزیدنت آکتور سینما هم در رابطه با چگونه فروپاشی شوروی به نظرم جالبه
chekida | چکیدا سید مجتبی پیموده
پوففففف مغز آدم سوت می‌کشه از این همه حجم نفهمی مردم دوره شوروی یا حتی بعد از اون البته خیلی قابل تامیم به شرایط امروز ما هم هست
chekida | چکیدا leila shahrzad
باسلام، کتاب خوبی بود ولی انگار زیادی خلاصه شده بود کاش یکم توضیحاتش بیشتر و کاملتر بود ، بهر حال ممنون از زحمات شما
خلاصه کتاب زمان دست دوم از سوتلانا الکسیویچ در چکیدا / سرنوشت مردم شوروی بعد از فروپاشی کمونیسم
خلاصه کتاب
زمان دست دوم
زندگی مردم بعد از فروپاشی شوروی سوتلانا الکسیویچ
۲۹ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا علی رضا
به نظرم کتاب پراکنده بود و شاید خیلی درک درستی از وقایع نمی‌داد مستند پرزیدنت آکتور سینما هم در رابطه با چگونه فروپاشی شوروی به نظرم جالبه
chekida | چکیدا سید مجتبی پیموده
پوففففف مغز آدم سوت می‌کشه از این همه حجم نفهمی مردم دوره شوروی یا حتی بعد از اون البته خیلی قابل تامیم به شرایط امروز ما هم هست
chekida | چکیدا leila shahrzad
باسلام، کتاب خوبی بود ولی انگار زیادی خلاصه شده بود کاش یکم توضیحاتش بیشتر و کاملتر بود ، بهر حال ممنون از زحمات شما
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم