خلاصه کتاب شفقت به خود

چطور با خودمون مهربون باشیم؟
۳۷ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا asma risman
خیلی خیلی خیلی عالی بود
chekida | چکیدا خانم حسینی
عالی بود 👌👌👌👌👌
خلاصه کتاب شفقت به خود
خلاصه کتاب
شفقت به خود
چطور با خودمون مهربون باشیم؟ کریستین نف
۳۷ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا asma risman
خیلی خیلی خیلی عالی بود
chekida | چکیدا خانم حسینی
عالی بود 👌👌👌👌👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم