خلاصه کتاب کفش باز

داستان شکل‌گیری برند نایک از زبان بنیان‌گذارش
۱۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا سعید فرزامی
جالب بود 🤗👍
chekida | چکیدا Mehrab Farrokhzad
Awli bood
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
💐🌹
خلاصه کتاب کفش باز / خلاصه کتاب کفش فروش پیر / خاطرات بنیان گذار نایک
خلاصه کتاب کفش باز / خلاصه کتاب کفش فروش پیر / خاطرات بنیان گذار نایک
خلاصه کتاب
کفش باز
داستان شکل‌گیری برند نایک از زبان بنیان‌گذارش فیل نایت
۱۳ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا سعید فرزامی
جالب بود 🤗👍
chekida | چکیدا Mehrab Farrokhzad
Awli bood
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
💐🌹
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم