خلاصه کتاب شش کلاه تفر

رویکردی انقلابی برای بهبود تصمیمات
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۷
chekida | چکیدا عماد متقی مقدم
اگه عملی از کتاب شش کلاه استفاده کنی، به هدفت میرسی. یک ستاره کم دادم بابت اینکه هر کاری بعد و شرایط گوناگون داره و حتی استفاده از این کلاه ها با توجه به شرایط شاید دشوار باشه.
chekida | چکیدا یاس
زیاد جالب نبود فکر میکنم از اون دسته کتاب هایی هست که نیاز به تمرین داره
chekida | چکیدا زهرا چوپان
توصیه های کتاب نیاز به تمرین دارد
خلاصه کتاب شش کلاه تفکر / خلاصه کتاب شش الگوی تفکر
خلاصه کتاب
شش کلاه تفر
رویکردی انقلابی برای بهبود تصمیمات ادوارد دوبونو
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۷
chekida | چکیدا عماد متقی مقدم
اگه عملی از کتاب شش کلاه استفاده کنی، به هدفت میرسی. یک ستاره کم دادم بابت اینکه هر کاری بعد و شرایط گوناگون داره و حتی استفاده از این کلاه ها با توجه به شرایط شاید دشوار باشه.
chekida | چکیدا یاس
زیاد جالب نبود فکر میکنم از اون دسته کتاب هایی هست که نیاز به تمرین داره
chekida | چکیدا زهرا چوپان
توصیه های کتاب نیاز به تمرین دارد
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم