خلاصه کتاب پوست در بازی

عدم تقارن‌های پنهان در زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مینا مسیبی
عالی بود ، این کتاب کمک کرد تا به شکل منطقی از قضاوت ظاهری افراد پرهیز کنم و شرایط و موقعیت ها رو بسنجم
chekida | چکیدا مهدی ولی زاده
عالی بود نقش اقلیت در رفتار اکثریت
خلاصه کتاب پوست در بازی
خلاصه کتاب پوست در بازی
خلاصه کتاب
پوست در بازی
عدم تقارن‌های پنهان در زندگی نسیم نیکولاس طالب
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا مینا مسیبی
عالی بود ، این کتاب کمک کرد تا به شکل منطقی از قضاوت ظاهری افراد پرهیز کنم و شرایط و موقعیت ها رو بسنجم
chekida | چکیدا مهدی ولی زاده
عالی بود نقش اقلیت در رفتار اکثریت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم