خلاصه کتاب برتری خفیف

شاه‌کلید موفقیت در دنیای پرتحرک
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
💐🌹
chekida | چکیدا امیرعباس صباغ
کتاب ساده اما بسیار عمیق و کاربردی که خیلی خوب خلاصه شده بود
chekida | چکیدا بشیر آقارضایی
خوب بود
خلاصه کتاب برتری خفیف از جف اولسون
خلاصه کتاب برتری خفیف از جف اولسون
خلاصه کتاب
برتری خفیف
شاه‌کلید موفقیت در دنیای پرتحرک جف اولسون
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
💐🌹
chekida | چکیدا امیرعباس صباغ
کتاب ساده اما بسیار عمیق و کاربردی که خیلی خوب خلاصه شده بود
chekida | چکیدا بشیر آقارضایی
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم