خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب باهوشتر، سریعتر، بهتر

راز موفقیت توی در شرایط عدم‌قطعیت
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
کتابی مفید وکاربردی👌
طرح جلد خلاصه کتاب باهوشتر سریعتر بهتر از چارلز دوهیگ در چکیدا
خلاصه کتاب
باهوشتر، سریعتر، بهتر
راز موفقیت توی در شرایط عدم‌قطعیت چارلز دوهیگ
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
کتابی مفید وکاربردی👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم