خلاصه کتاب باهوشتر، سریعتر، بهتر

راز موفقیت توی در شرایط عدم‌قطعیت
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
کتابی مفید وکاربردی👌
chekida | چکیدا علی پوررحیم
خیلی عالی بود
طرح جلد خلاصه کتاب باهوشتر سریعتر بهتر از چارلز دوهیگ در چکیدا
خلاصه کتاب
باهوشتر، سریعتر، بهتر
راز موفقیت توی در شرایط عدم‌قطعیت چارلز دوهیگ
۲۶ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فاطمه کلائی
کتابی مفید وکاربردی👌
chekida | چکیدا علی پوررحیم
خیلی عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم