خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب هنرمندانه بقاپید

۱۰ چیزی که درباره‌ی خلاقیت نشنیدی
۱۹ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فهام گوهري
عالي
خلاصه کتاب هنرمندانه بقاپید
خلاصه کتاب
هنرمندانه بقاپید
۱۰ چیزی که درباره‌ی خلاقیت نشنیدی آستین کلئون
۱۹ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا فهام گوهري
عالي
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم