خلاصه کتاب تمرکزِ به فنا رفته

چطور می‌تونیم دوباره تمرکز عمیق داشته باشیم؟
۳۵ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا آسمان داودی
سلام سپاسگزارم از چکیدا کتاب جالبی بود
chekida | چکیدا عباس معروف
باحال بود مرسی
chekida | چکیدا رضا فرخیان
ت
خلاصه کتاب تمرکزِ به فنا رفته / تمرکز ربوده شده / ترجمه کتاب Stolen Focus
خلاصه کتاب
تمرکزِ به فنا رفته
چطور می‌تونیم دوباره تمرکز عمیق داشته باشیم؟ یوهان هاری
۳۵ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا آسمان داودی
سلام سپاسگزارم از چکیدا کتاب جالبی بود
chekida | چکیدا عباس معروف
باحال بود مرسی
chekida | چکیدا رضا فرخیان
ت
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم