خلاصه کتاب تمرکزِ به فنا رفته

چطور می‌تونیم دوباره تمرکز عمیق داشته باشیم؟
۳۵ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عماد تقی پور
انتظار داشتم راهکار هایی هم داشته باشه برای افزایش تمرکز به صورت تخصصی ... اما خب دیدگاه جالی رو بیان کرده بود. موضوعی که واقعا بهش توجه نمی کنیم و حتی گاهی گارد میگیرم در مقابل قبول کردنش
chekida | چکیدا عبدالباسط سيد
کار چکیدا عالیه به نظرم اگه اول چکیده یک کتاب را بخوانیم بعد کتاب اصلی خیلی خیلی مفید واقع میشه و کل کتاب میشه ملکه ذهن واگر چندین کتاب را به این صورت بخوانید به یک نخبه تمام عیار میشین
chekida | چکیدا فرهاد فرخی
نکته ای که در خلاصه بهش رسیدم و جالب بود این بود که مغز ما یک پردازنده داره. بر خلاف برخی کامپیوترها. پس از یک پردازنده یک کار بگیریم بهتره. چون چند کار و جواب نمیده
خلاصه کتاب تمرکزِ به فنا رفته / تمرکز ربوده شده / ترجمه کتاب Stolen Focus
خلاصه کتاب
تمرکزِ به فنا رفته
چطور می‌تونیم دوباره تمرکز عمیق داشته باشیم؟ یوهان هاری
۳۵ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا عماد تقی پور
انتظار داشتم راهکار هایی هم داشته باشه برای افزایش تمرکز به صورت تخصصی ... اما خب دیدگاه جالی رو بیان کرده بود. موضوعی که واقعا بهش توجه نمی کنیم و حتی گاهی گارد میگیرم در مقابل قبول کردنش
chekida | چکیدا عبدالباسط سيد
کار چکیدا عالیه به نظرم اگه اول چکیده یک کتاب را بخوانیم بعد کتاب اصلی خیلی خیلی مفید واقع میشه و کل کتاب میشه ملکه ذهن واگر چندین کتاب را به این صورت بخوانید به یک نخبه تمام عیار میشین
chekida | چکیدا فرهاد فرخی
نکته ای که در خلاصه بهش رسیدم و جالب بود این بود که مغز ما یک پردازنده داره. بر خلاف برخی کامپیوترها. پس از یک پردازنده یک کار بگیریم بهتره. چون چند کار و جواب نمیده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم