خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب تله موفقیت

موفق‌بودن تو یه کاری لازمه‌ی همه چیزه؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب تله موفقیت / دام موفقیت / success trap
خلاصه کتاب تله موفقیت / دام موفقیت / success trap
خلاصه کتاب
تله موفقیت
موفق‌بودن تو یه کاری لازمه‌ی همه چیزه؟ امینا آیتی سلمی
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم