خلاصه کتاب حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد

اقتصاد به ساده‌ترین شکلِ ممکن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سلی حضر
خوب
chekida | چکیدا سیده رقیه هاشمی
با سلام...ممنون بابت کلام روان و شیوای شما
chekida | چکیدا پیمان روستای غنی
خوب
خلاصه کتاب حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد
خلاصه کتاب
حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد
اقتصاد به ساده‌ترین شکلِ ممکن یانیس واروفاکیس
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سلی حضر
خوب
chekida | چکیدا سیده رقیه هاشمی
با سلام...ممنون بابت کلام روان و شیوای شما
chekida | چکیدا پیمان روستای غنی
خوب
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم