خلاصه کتاب حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد

اقتصاد به ساده‌ترین شکلِ ممکن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا شهاب حسینی
انتظاری که از کتاب داشتم این بود که با دیتیل بیشتری به اصطلاحات اقتصادی بپردازد و مثال های کاربردی بیشتری نیز داشته باشد.
chekida | چکیدا مریم ماهی
خیلی خوب بود فقط فکر میکنم برای یک نوجوان که تازه میخواد با این مفاهیم آشنا بشه زیادی خلاصه شده
chekida | چکیدا سیدعلی موسوی
کتاب مختصر و مفیدی بود برای آشنایی با جامعه بازار
خلاصه کتاب حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد
خلاصه کتاب
حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد
اقتصاد به ساده‌ترین شکلِ ممکن یانیس واروفاکیس
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۴
chekida | چکیدا شهاب حسینی
انتظاری که از کتاب داشتم این بود که با دیتیل بیشتری به اصطلاحات اقتصادی بپردازد و مثال های کاربردی بیشتری نیز داشته باشد.
chekida | چکیدا مریم ماهی
خیلی خوب بود فقط فکر میکنم برای یک نوجوان که تازه میخواد با این مفاهیم آشنا بشه زیادی خلاصه شده
chekida | چکیدا سیدعلی موسوی
کتاب مختصر و مفیدی بود برای آشنایی با جامعه بازار
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم