خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد

اقتصاد به ساده‌ترین شکلِ ممکن
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا سعید مرادی
خوب مثل همیشه👍👍
chekida | چکیدا پیمان روستای غنی
خوب
chekida | چکیدا logos logos
تصورم کتاب پر محتوا تری بود.
خلاصه کتاب حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد
خلاصه کتاب
حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد
اقتصاد به ساده‌ترین شکلِ ممکن یانیس واروفاکیس
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا سعید مرادی
خوب مثل همیشه👍👍
chekida | چکیدا پیمان روستای غنی
خوب
chekida | چکیدا logos logos
تصورم کتاب پر محتوا تری بود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم