خلاصه کتاب تسلا

نابغه‌ای که جلوتر از عصر خودش بود
۳۳ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا لیلا خرمی
خوب بود بیشتر انتظار داشتم درباره ایده هاش صحبت بشه از کجا می اومد دیدگاهش چی بود و کشفیاتش در مورد اعداد تسلا چی بود نظم جهان ممنون
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی بود . همیشه اونی که واقعا کار و تلاش می‌کنه دیده نمیشه و به جاش آدمایی که فقط شوآف می‌کنن بیشتر پیشرفت می‌کنن
chekida | چکیدا علی ملکی
روحش شاد زندگی دردناک و پرفراز و نشیبی داشته خیلی از زمانش جلوتر بوده
خلاصه کتاب تسلا / زندگینامه نیکولا تسلا / خالق جریان متناوب
خلاصه کتاب
تسلا
نابغه‌ای که جلوتر از عصر خودش بود مارگارت چنی
۳۳ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا لیلا خرمی
خوب بود بیشتر انتظار داشتم درباره ایده هاش صحبت بشه از کجا می اومد دیدگاهش چی بود و کشفیاتش در مورد اعداد تسلا چی بود نظم جهان ممنون
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
عالی بود . همیشه اونی که واقعا کار و تلاش می‌کنه دیده نمیشه و به جاش آدمایی که فقط شوآف می‌کنن بیشتر پیشرفت می‌کنن
chekida | چکیدا علی ملکی
روحش شاد زندگی دردناک و پرفراز و نشیبی داشته خیلی از زمانش جلوتر بوده
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم