خلاصه کتاب لوح سپید

ژن‌ها روی رفتارِ ما چه تاثیری دارن؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۲.۰
chekida | چکیدا علی پوررحیم
کتاب، کتاب بسیار خوبیه ولی خلاصه ضعیفه
خلاصه کتاب لوح سپید - انکار مدرن ذات بشر
خلاصه کتاب لوح سپید - انکار مدرن ذات بشر
خلاصه کتاب
لوح سپید
ژن‌ها روی رفتارِ ما چه تاثیری دارن؟ استیون پینکر
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۲.۰
chekida | چکیدا علی پوررحیم
کتاب، کتاب بسیار خوبیه ولی خلاصه ضعیفه
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم