خلاصه کتاب تغییرآفرین

راهی متفاوت برای تغییر نظر افراد
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا رسول نیشابوری
سلام وسپاس! سرکارخانم گوینده خیلی رسا وروان کتاب رو خلاصه گویی کردند ولی حداقل باید دوسه بار گوش داد تا بتوان گامهای عملی مورد نطر نویسنده رو اجرا کرد
chekida | چکیدا میلاد شریفی
به نظرم من کتاب خیلی خوبی بود. چون قابلیت اجرایی داره و برای کسی که میخواد تغییر میکنه واقعا میتونه مفید باشه
chekida | چکیدا سهیل فاروقی ناو
سلام عالی بود با مثالهای عالی توضیه میکنم حتنا بازاریابهای محصولات و خدمات و حتی ویزیتورهای مختلف مطالعه کنن
خلاصه کتاب تغییرآفرین
خلاصه کتاب
تغییرآفرین
راهی متفاوت برای تغییر نظر افراد جونا برگر
۴۸ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا رسول نیشابوری
سلام وسپاس! سرکارخانم گوینده خیلی رسا وروان کتاب رو خلاصه گویی کردند ولی حداقل باید دوسه بار گوش داد تا بتوان گامهای عملی مورد نطر نویسنده رو اجرا کرد
chekida | چکیدا میلاد شریفی
به نظرم من کتاب خیلی خوبی بود. چون قابلیت اجرایی داره و برای کسی که میخواد تغییر میکنه واقعا میتونه مفید باشه
chekida | چکیدا سهیل فاروقی ناو
سلام عالی بود با مثالهای عالی توضیه میکنم حتنا بازاریابهای محصولات و خدمات و حتی ویزیتورهای مختلف مطالعه کنن
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم