خلاصه کتاب در سنگر آزادی

در دفاع از آزادی و جامعه‌ی آزاد
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سحر نصیری
عالی و پر محتوا
خلاصه کتاب در سنگر آزادی از فریدریش فون هایک
خلاصه کتاب در سنگر آزادی از فریدریش فون هایک
خلاصه کتاب
در سنگر آزادی
در دفاع از آزادی و جامعه‌ی آزاد فریدریش فون هایک
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۰
chekida | چکیدا سحر نصیری
عالی و پر محتوا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم