خلاصه کتاب جهان شیطان زده

چرا آدما انقدر شیفته‌ی خرافات هستن؟
۳۸ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا شهلا گلستانه
به کار بردن واژه ًشبه علمً برای موارد ضدعلمی در دامن زدن به گسترش آنها موثر بوده. در مورد علم و دین هم واقع بینانه اینه که دین و علم ضد و نقیض همند. علم به تفکر وامی دارد اما دین به اطاعت.چه بسیار متفکرینی که به دست دینداران نابود شدند.
chekida | چکیدا محسن اسدزاده
البته انتظار بیشتری از عنوان کتاب داشتم بجای اثبات درستی علم و دانش،ولی جای بحث اصلی یعنی خرافات و شبه علم خالی تر بود.به نظرم نمونه این کتابها برای جامعه فعلی ما به شدت مورد نیاز و خواندن حتی بالاجبار برای بسیاری از اقشار کم آگاه.
chekida | چکیدا علیرضا فرشته جان
مفید بود، سپاس از تیم خوب و کار بلد چکیدا لطفاً کتاب هایی که باعث شناخت خرافه‌ها و راه هایی که میشه بر خرافات و خرافه فروشان غلبه کرد رو بیشتر معرفی بفرمائید. بازهم ممنون از اینکه تلاش در روشنگری و رشد آگاهی جامعه دارید
خلاصه کتاب The Demon-Haunted World / کتاب جهان شیطان زده
خلاصه کتاب
جهان شیطان زده
چرا آدما انقدر شیفته‌ی خرافات هستن؟ آن درویان , کارل سیگن
۳۸ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا شهلا گلستانه
به کار بردن واژه ًشبه علمً برای موارد ضدعلمی در دامن زدن به گسترش آنها موثر بوده. در مورد علم و دین هم واقع بینانه اینه که دین و علم ضد و نقیض همند. علم به تفکر وامی دارد اما دین به اطاعت.چه بسیار متفکرینی که به دست دینداران نابود شدند.
chekida | چکیدا محسن اسدزاده
البته انتظار بیشتری از عنوان کتاب داشتم بجای اثبات درستی علم و دانش،ولی جای بحث اصلی یعنی خرافات و شبه علم خالی تر بود.به نظرم نمونه این کتابها برای جامعه فعلی ما به شدت مورد نیاز و خواندن حتی بالاجبار برای بسیاری از اقشار کم آگاه.
chekida | چکیدا علیرضا فرشته جان
مفید بود، سپاس از تیم خوب و کار بلد چکیدا لطفاً کتاب هایی که باعث شناخت خرافه‌ها و راه هایی که میشه بر خرافات و خرافه فروشان غلبه کرد رو بیشتر معرفی بفرمائید. بازهم ممنون از اینکه تلاش در روشنگری و رشد آگاهی جامعه دارید
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم