خلاصه کتاب دیوانگان ثروت ساز

کارآفرینی چه روحیه‌ای می‌خواد؟
۳۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهدی مهری
بسیار عالی 🙏
chekida | چکیدا داوود کوهستانی
خیلی خوب باتشکر از چکیدا
chekida | چکیدا داوود کوهستانی
باتشکر از گروه خوب چکیدا عالی
خلاصه کتاب دیوانگان ثروت ساز
خلاصه کتاب
دیوانگان ثروت ساز
کارآفرینی چه روحیه‌ای می‌خواد؟ دارن هاردی
۳۳ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا مهدی مهری
بسیار عالی 🙏
chekida | چکیدا داوود کوهستانی
خیلی خوب باتشکر از چکیدا
chekida | چکیدا داوود کوهستانی
باتشکر از گروه خوب چکیدا عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم