خلاصه کتاب آینده نزدیک

جهان در ۳۰ سال آینده چه شکلیه؟
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا sanaz jelvegar
عالی
chekida | چکیدا لیلا ساوج
عالی بود
chekida | چکیدا کیان سروش
جالب بود، خوب آینده رو پیش بینی کرده به نظر
خلاصه کتاب آینده نزدیک اثر کوین کلی / ترجمه کتاب The Inevitable
خلاصه کتاب
آینده نزدیک
جهان در ۳۰ سال آینده چه شکلیه؟ کوین کلی
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا sanaz jelvegar
عالی
chekida | چکیدا لیلا ساوج
عالی بود
chekida | چکیدا کیان سروش
جالب بود، خوب آینده رو پیش بینی کرده به نظر
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم