خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب آینده نزدیک

جهان در ۳۰ سال آینده چه شکلیه؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا korosh rezaii
متوسط روبه پاین است کتاب
chekida | چکیدا سارا گودرزی
جالب بود, سپاس
خلاصه کتاب آینده نزدیک / خلاصه کتاب اجتناب ناپذیر / کتاب درباره آینده تکنولوژی
خلاصه کتاب آینده نزدیک / خلاصه کتاب اجتناب ناپذیر / کتاب درباره آینده تکنولوژی
خلاصه کتاب
آینده نزدیک
جهان در ۳۰ سال آینده چه شکلیه؟ کوین کلی
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۵
chekida | چکیدا korosh rezaii
متوسط روبه پاین است کتاب
chekida | چکیدا سارا گودرزی
جالب بود, سپاس
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم