خلاصه کتاب آینده نزدیک

جهان در ۳۰ سال آینده چه شکلیه؟
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا عذرا نیکبخت
سلام حالت خواندن گوینده طوری است که انگار خودشون نویسنده کتاب هستند ،منظورم تسلط شون به خواندن در مورد کتاب برداشت میشه خودمون را برای آینده آماده سازیم .
chekida | چکیدا محسن سربالی
خلاصه خوب بود ساده و شیک توضیح دادن کتاب آینده نزدیک یک کتابی که هر فردی از تمام قشر جامعه که هم باشه این کتاب براش ضروری همین🌱
chekida | چکیدا محمد عبدالهی
قنای محتوایی نداشت بیشتر به ذکر بدیهیات پرداخت شده بود واقعیت‌هایی که همه ما به شکلی اونها درک کردیم .
خلاصه کتاب آینده نزدیک اثر کوین کلی / ترجمه کتاب The Inevitable
خلاصه کتاب
آینده نزدیک
جهان در ۳۰ سال آینده چه شکلیه؟ کوین کلی
۲۷ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا عذرا نیکبخت
سلام حالت خواندن گوینده طوری است که انگار خودشون نویسنده کتاب هستند ،منظورم تسلط شون به خواندن در مورد کتاب برداشت میشه خودمون را برای آینده آماده سازیم .
chekida | چکیدا محسن سربالی
خلاصه خوب بود ساده و شیک توضیح دادن کتاب آینده نزدیک یک کتابی که هر فردی از تمام قشر جامعه که هم باشه این کتاب براش ضروری همین🌱
chekida | چکیدا محمد عبدالهی
قنای محتوایی نداشت بیشتر به ذکر بدیهیات پرداخت شده بود واقعیت‌هایی که همه ما به شکلی اونها درک کردیم .
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم