خلاصه کتاب آزمون مارشمالو

در خودداری و کنترلِ خودت استاد شو
۲۸ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فروغ فرقانی
عالی بود .با کتابخوانی و سفر و برخورد با شرایط مختلف و تجربه هم میشود این خوددار بودن را تقویت کرد .خود دار بودن یک نشانه قوی از ماچوریتی است .
chekida | چکیدا فروغ فرقانی
عالی بود .با کتابخوانی و سفر و برخورد با شرایط مختلف و تجربه هم میشود این خوددار بودن را تقویت کرد .خود دار بودن یک نشانه قوی از ماچوریتی است .
chekida | چکیدا علی فرهی
موضوع کتاب در زمینه توسعه فردی و تربیت از اهمیت بالایی برخوردار هست. خلاصه به لحاظ فنی بسیار خوب تهیه شده است و بسیار زیبا ارائه می شود.
خلاصه کتاب آزمون مارشمالو
خلاصه کتاب
آزمون مارشمالو
در خودداری و کنترلِ خودت استاد شو والتر میشل
۲۸ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا فروغ فرقانی
عالی بود .با کتابخوانی و سفر و برخورد با شرایط مختلف و تجربه هم میشود این خوددار بودن را تقویت کرد .خود دار بودن یک نشانه قوی از ماچوریتی است .
chekida | چکیدا فروغ فرقانی
عالی بود .با کتابخوانی و سفر و برخورد با شرایط مختلف و تجربه هم میشود این خوددار بودن را تقویت کرد .خود دار بودن یک نشانه قوی از ماچوریتی است .
chekida | چکیدا علی فرهی
موضوع کتاب در زمینه توسعه فردی و تربیت از اهمیت بالایی برخوردار هست. خلاصه به لحاظ فنی بسیار خوب تهیه شده است و بسیار زیبا ارائه می شود.
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم