خلاصه کتاب در دام پورنوگرافی

چطور اعتیاد به پورن رو ترک کنیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا babak kashefi
جالب بود، کامل کتاب رو حس میکردم، لونجایی که کلی وقت آزادت حروم میشد، و اینکه عمرت میرفت، و روزای طلایی کا میتونستی متخصص کاری بشی یا درآمد بالاتری برات بیاره رو از دست دادی
chekida | چکیدا سایه سلیمانزاده
دانستن اطلاعات که هر اعتیادی چه اثر مخربی در زندگی ما می گذارد بسیار اگاهی خوبی برای جلوگیری از مواجه شدن و حل درمان ان برای بهتر شدن ممنون از تیم بزرگ چکیدا
chekida | چکیدا رضا شمس ادینی
جزو مطالب کاملا زرد رنگ است خواندنش صرفا جهت اتلاف زمان و برای منافع مالی نویسنده بود ولی از چکیده بسیار ممنونم برای خلاصه کردن بسیار زیبا
خلاصه کتاب در دام پورنوگرافی
خلاصه کتاب
در دام پورنوگرافی
چطور اعتیاد به پورن رو ترک کنیم؟ وندی مالتز , لری مالتز
۲۷ دقیقه
۷ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا babak kashefi
جالب بود، کامل کتاب رو حس میکردم، لونجایی که کلی وقت آزادت حروم میشد، و اینکه عمرت میرفت، و روزای طلایی کا میتونستی متخصص کاری بشی یا درآمد بالاتری برات بیاره رو از دست دادی
chekida | چکیدا سایه سلیمانزاده
دانستن اطلاعات که هر اعتیادی چه اثر مخربی در زندگی ما می گذارد بسیار اگاهی خوبی برای جلوگیری از مواجه شدن و حل درمان ان برای بهتر شدن ممنون از تیم بزرگ چکیدا
chekida | چکیدا رضا شمس ادینی
جزو مطالب کاملا زرد رنگ است خواندنش صرفا جهت اتلاف زمان و برای منافع مالی نویسنده بود ولی از چکیده بسیار ممنونم برای خلاصه کردن بسیار زیبا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم