خلاصه کتاب جهش اجتماعی

انسان از کجا اومده و تکامل چطوری بوده؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا آرزو جوادی
خیلی عالی و جذاب به توصیه داداشم ثبت نا م کردم واقعا عالی بود
خلاصه کتاب جهش اجتماعی
خلاصه کتاب
جهش اجتماعی
انسان از کجا اومده و تکامل چطوری بوده؟ ویلیام فون هیپل
۳۷ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا آرزو جوادی
خیلی عالی و جذاب به توصیه داداشم ثبت نا م کردم واقعا عالی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم