خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

مهم‌ترین عامل ثروت برای افراد موفق چیه؟
۲۲ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حسام الدین چلبی
این خلاصه صوتی برای آشنایی اوّلیه با این کتاب خوب بود
chekida | چکیدا علی فرهی
در حوزه نگرش و اصول موفقیت ، کتاب ارزشمندی است.
chekida | چکیدا مهدی طاهری
کتاب خوبی بود خیلی خلاصه بود
خلاصه کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید
خلاصه کتاب
بیندیشید و ثروتمند شوید
مهم‌ترین عامل ثروت برای افراد موفق چیه؟ ناپلئون هیل
۲۲ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا حسام الدین چلبی
این خلاصه صوتی برای آشنایی اوّلیه با این کتاب خوب بود
chekida | چکیدا علی فرهی
در حوزه نگرش و اصول موفقیت ، کتاب ارزشمندی است.
chekida | چکیدا مهدی طاهری
کتاب خوبی بود خیلی خلاصه بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم