خلاصه کتاب تفکر سریع و کند

چرا نمیشه زیاد به ذهن اعتماد کرد؟
۱۸ دقیقه
۱۳ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مهدی مرادخانی
ممنون،بعضی از جملات برای من نامفهوم بود
chekida | چکیدا محسن دانشمند
عالی
خلاصه کتاب تفکر سریع و کند / خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته
خلاصه کتاب تفکر سریع و کند / خلاصه کتاب تفکر سریع و آهسته
خلاصه کتاب
تفکر سریع و کند
چرا نمیشه زیاد به ذهن اعتماد کرد؟ دنیل کانمن
۱۸ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا مهدی مرادخانی
ممنون،بعضی از جملات برای من نامفهوم بود
chekida | چکیدا محسن دانشمند
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم