خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب کامیابان

چرا بعضی بچه‌ها می‌درخشن و بعضی‌ها نه؟
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب کامیابان برای تربیت فرزند / ترجمه کتاب Thrivers
خلاصه کتاب
کامیابان
چرا بعضی بچه‌ها می‌درخشن و بعضی‌ها نه؟ میشل بوربا
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم