خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب دوازده و خرده‌ای

۱۲ مهارت برای ارتقاء در کار و کسب
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب دوازده و خرده ای / ترجمه کتاب twelve and half
خلاصه کتاب دوازده و خرده ای / ترجمه کتاب twelve and half
خلاصه کتاب
دوازده و خرده‌ای
۱۲ مهارت برای ارتقاء در کار و کسب گری وینرچاک
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم