خلاصه کتاب دوازده و خرده‌ای

۱۲ مهارت برای ارتقاء در کار و کسب
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا shayan doroodian
کتاب جالبی بود ممنون از چکیدا
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالییی ، مرسی از تیم چکیدا
خلاصه کتاب دوازده و خرده ای / ترجمه کتاب twelve and half
خلاصه کتاب دوازده و خرده ای / ترجمه کتاب twelve and half
خلاصه کتاب
دوازده و خرده‌ای
۱۲ مهارت برای ارتقاء در کار و کسب گری وینرچاک
۲۰ دقیقه
۱۵ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا shayan doroodian
کتاب جالبی بود ممنون از چکیدا
chekida | چکیدا مجتبی ساجدی
عالییی ، مرسی از تیم چکیدا
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم