خلاصه کتاب بیش یادگیری

شتابدهی به یادگیری و موفقیت
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا reza daryaie
عالی بود واقعا، افرادی که تا ابد ذهنیت یادگیری دارن این رو بخونن حتما
خلاصه کتاب بیش یادگیری از اسکات یانگ در چکیدا
خلاصه کتاب بیش یادگیری از اسکات یانگ در چکیدا
خلاصه کتاب
بیش یادگیری
شتابدهی به یادگیری و موفقیت اسکات یانگ
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا reza daryaie
عالی بود واقعا، افرادی که تا ابد ذهنیت یادگیری دارن این رو بخونن حتما
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم