خلاصه کتاب روح تسخیر ناپذیر

سفری به فراسوی خود
۲۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا sogol bshr
جالب بود بنظرم پیام کتاب در عین اینکه نکته ساده ای بود به شدت کلیدی هستش
chekida | چکیدا مجید کشاورز
و باز هم عالی و کاربردی. کتاب های صوتی تو این زمینه رو زیاد کنید.
chekida | چکیدا صادق مقدم
قشنگ بود ولی نتیجه ای در پی نداشت مبهم بود
خلاصه کتاب روح تسخیر ناپذیر اثر مایکل سینگر در چکیدا
خلاصه کتاب
روح تسخیر ناپذیر
سفری به فراسوی خود مایکل سینگر
۲۳ دقیقه
۸ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۳
chekida | چکیدا sogol bshr
جالب بود بنظرم پیام کتاب در عین اینکه نکته ساده ای بود به شدت کلیدی هستش
chekida | چکیدا مجید کشاورز
و باز هم عالی و کاربردی. کتاب های صوتی تو این زمینه رو زیاد کنید.
chekida | چکیدا صادق مقدم
قشنگ بود ولی نتیجه ای در پی نداشت مبهم بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم