خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن

مزیت غیرمنتظره‌ی غیرمنطقی‌بودن
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا محمد جواد حسن پور
منتقی بود
chekida | چکیدا zahra bavafa
عااالی بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب خیلی پیچیده بود‌ . نیازمند چندین بار خوندن رو داره
خلاصه کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن
خلاصه کتاب
جنبه مثبت بی منطق بودن
مزیت غیرمنتظره‌ی غیرمنطقی‌بودن دن آریلی
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا محمد جواد حسن پور
منتقی بود
chekida | چکیدا zahra bavafa
عااالی بود
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب خیلی پیچیده بود‌ . نیازمند چندین بار خوندن رو داره
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم