خلاصه کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن

مزیت غیرمنتظره‌ی غیرمنطقی‌بودن
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب خیلی پیچیده بود‌ . نیازمند چندین بار خوندن رو داره
chekida | چکیدا شیرین امامی
با صدای گوینده خلاصه قابل فهم بود
chekida | چکیدا فرهاد قادری
خیلی کتاب خوبیه تشکر از شما
خلاصه کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن
خلاصه کتاب
جنبه مثبت بی منطق بودن
مزیت غیرمنتظره‌ی غیرمنطقی‌بودن دن آریلی
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب خیلی پیچیده بود‌ . نیازمند چندین بار خوندن رو داره
chekida | چکیدا شیرین امامی
با صدای گوینده خلاصه قابل فهم بود
chekida | چکیدا فرهاد قادری
خیلی کتاب خوبیه تشکر از شما
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم