خلاصه کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن

مزیت غیرمنتظره‌ی غیرمنطقی‌بودن
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب خیلی پیچیده بود‌ . نیازمند چندین بار خوندن رو داره
chekida | چکیدا zahra bavafa
عااالی بود
chekida | چکیدا محمد جواد حسن پور
منتقی بود
خلاصه کتاب جنبه مثبت بی منطق بودن
خلاصه کتاب
جنبه مثبت بی منطق بودن
مزیت غیرمنتظره‌ی غیرمنطقی‌بودن دن آریلی
۲۹ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۶
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
مطالب کتاب خیلی پیچیده بود‌ . نیازمند چندین بار خوندن رو داره
chekida | چکیدا zahra bavafa
عااالی بود
chekida | چکیدا محمد جواد حسن پور
منتقی بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم