خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب داوطلب

داستان مردی که فاجعه‌ی هولوکاست رو کشف کرد
۱۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب داوطلب / کتاب ویتولد پیلکی / زندگینامه ویتولد پیلکی / کتاب درباره هولوکاست / کتاب درباره آشویتس
خلاصه کتاب داوطلب / کتاب ویتولد پیلکی / زندگینامه ویتولد پیلکی / کتاب درباره هولوکاست / کتاب درباره آشویتس
خلاصه کتاب
داوطلب
داستان مردی که فاجعه‌ی هولوکاست رو کشف کرد جک فیرودر
۱۷ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم