خلاصه کتاب داوطلب

داستان مردی که فاجعه‌ی هولوکاست رو کشف کرد
۱۷ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا ارسلان بهرامی
بسیار قابل تأمل 👌
خلاصه کتاب داوطلب / کتاب ویتولد پیلکی / زندگینامه ویتولد پیلکی / کتاب درباره هولوکاست / کتاب درباره آشویتس
خلاصه کتاب داوطلب / کتاب ویتولد پیلکی / زندگینامه ویتولد پیلکی / کتاب درباره هولوکاست / کتاب درباره آشویتس
خلاصه کتاب
داوطلب
داستان مردی که فاجعه‌ی هولوکاست رو کشف کرد جک فیرودر
۱۷ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا ارسلان بهرامی
بسیار قابل تأمل 👌
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم