خلاصه کتاب به کیهان خوش آمدید

تور گردشگری دور کیهان
۵۳ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا دانا حیدری
برای منی که هیچ دیدگاه زیادی در مورد کیهان نداشتم برام جالب بو و قابل تامل سپاس از خلاصه شیوا و بیان زیبایتان
chekida | چکیدا امیر‌حسین بزرگی
به شدت هیجان انگیز قابل تفکر بود با تشکر فراوان از بچه های چکیدا💕🙏🏽
chekida | چکیدا karim hashemi
سلام بسیار فوق العاده بود
خلاصه کتاب به کیهان خوش آمدید
خلاصه کتاب
به کیهان خوش آمدید
تور گردشگری دور کیهان نیل دگراس تایسون
۵۳ دقیقه
۱۱ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۹
chekida | چکیدا دانا حیدری
برای منی که هیچ دیدگاه زیادی در مورد کیهان نداشتم برام جالب بو و قابل تامل سپاس از خلاصه شیوا و بیان زیبایتان
chekida | چکیدا امیر‌حسین بزرگی
به شدت هیجان انگیز قابل تفکر بود با تشکر فراوان از بچه های چکیدا💕🙏🏽
chekida | چکیدا karim hashemi
سلام بسیار فوق العاده بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم