خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب زبان بدن

درس‌هایی از مامور سابق اف‌بی‌آی برای فهمیدن زبان بدن
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب زبان بدن / کتاب زبان بدن جو ناوارو
خلاصه کتاب زبان بدن / کتاب زبان بدن جو ناوارو
خلاصه کتاب
زبان بدن
درس‌هایی از مامور سابق اف‌بی‌آی برای فهمیدن زبان بدن جو ناوارو
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم