خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب کی

رازهایی درباره‌ی زمانبندی درست
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محسن سیمین فر
نسبتا خوب
chekida | چکیدا احسان رستمی پور
قلم شیوا، نگارش عالی و تقسیم بندی فوق العاده😍 موضوع کتاب عالیه
بقیه‌ی نظرات
خلاصه کتاب کی از دنیل پینک در چکیدا
خلاصه کتاب کی از دنیل پینک در چکیدا
خلاصه کتاب
کی
رازهایی درباره‌ی زمانبندی درست دنیل اچ پینک
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محسن سیمین فر
نسبتا خوب
chekida | چکیدا احسان رستمی پور
قلم شیوا، نگارش عالی و تقسیم بندی فوق العاده😍 موضوع کتاب عالیه
بقیه‌ی نظرات
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم