خلاصه کتاب کی

رازهایی درباره‌ی زمانبندی درست
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا مانی رضایی
عالی بود
chekida | چکیدا احسان رستمی پور
قلم شیوا، نگارش عالی و تقسیم بندی فوق العاده😍 موضوع کتاب عالیه
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
🌷🌹💐
خلاصه کتاب کی از دنیل پینک در چکیدا
خلاصه کتاب کی از دنیل پینک در چکیدا
خلاصه کتاب
کی
رازهایی درباره‌ی زمانبندی درست دنیل اچ پینک
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۱
chekida | چکیدا مانی رضایی
عالی بود
chekida | چکیدا احسان رستمی پور
قلم شیوا، نگارش عالی و تقسیم بندی فوق العاده😍 موضوع کتاب عالیه
chekida | چکیدا پرویز بهروزی فر
🌷🌹💐
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم