خلاصه کتاب کی

رازهایی درباره‌ی زمانبندی درست
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا رضا مصفا
فکر میکنم در مورد قدرت میانه پروژه و نوشتن نامه به خود آینده خوب توضیح داده نشده
chekida | چکیدا احسان رستمی پور
قلم شیوا، نگارش عالی و تقسیم بندی فوق العاده😍 موضوع کتاب عالیه
chekida | چکیدا علی گودرزی
کتاب خوبی بود،ولی من انتظار بیشتری داشتم
خلاصه کتاب کی از دنیل پینک در چکیدا
خلاصه کتاب کی از دنیل پینک در چکیدا
خلاصه کتاب
کی
رازهایی درباره‌ی زمانبندی درست دنیل اچ پینک
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا رضا مصفا
فکر میکنم در مورد قدرت میانه پروژه و نوشتن نامه به خود آینده خوب توضیح داده نشده
chekida | چکیدا احسان رستمی پور
قلم شیوا، نگارش عالی و تقسیم بندی فوق العاده😍 موضوع کتاب عالیه
chekida | چکیدا علی گودرزی
کتاب خوبی بود،ولی من انتظار بیشتری داشتم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم