خلاصه کتاب وقتی زنان حاکمان دنیا بودند

داستان ۶ ملکه در مصر که به پادشاهی رسیدن
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا reza daryaie
تاریخ مصر خیلی جالبه
chekida | چکیدا leila shahrzad
خیلی خوب بود ممنون
chekida | چکیدا shahnaz Alim
برام جالب بود
خلاصه کتاب وقتی زنان حاکمان دنیا بودند / فرمانروایی زنان بر مصر
خلاصه کتاب وقتی زنان حاکمان دنیا بودند / فرمانروایی زنان بر مصر
خلاصه کتاب
وقتی زنان حاکمان دنیا بودند
داستان ۶ ملکه در مصر که به پادشاهی رسیدن کارا کُنی
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۲
chekida | چکیدا reza daryaie
تاریخ مصر خیلی جالبه
chekida | چکیدا leila shahrzad
خیلی خوب بود ممنون
chekida | چکیدا shahnaz Alim
برام جالب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم