خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب وقتی زنان حاکمان دنیا بودند

داستان ۶ ملکه در مصر که به پادشاهی رسیدن
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی مهرشاد
عالی
خلاصه کتاب وقتی زنان حاکمان دنیا بودند / فرمانروایی زنان بر مصر
خلاصه کتاب وقتی زنان حاکمان دنیا بودند / فرمانروایی زنان بر مصر
خلاصه کتاب
وقتی زنان حاکمان دنیا بودند
داستان ۶ ملکه در مصر که به پادشاهی رسیدن کارا کُنی
۱۵ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا مهدی مهرشاد
عالی
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم