خلاصه کتاب ایده های خوب از کجا می آیند

تاریخچه‌ی طبیعیِ نوآوری و خلاقیت
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا korosh rezaii
کتاب حرف و لب کلام اینه که میگه ایده ها از طریق به هم پبوستن چند چیز به وجود میان و ادامه....
chekida | چکیدا کامران فریدونی
لحن خودمانی راوی فهم مطلب را ساده کرده‌بود. سپاس‌گزارم
chekida | چکیدا رحمان کرمی
باسلام خسته‌ نباشيد خوب بود
خلاصه کتاب ایده های خوب از کجا می آیند
خلاصه کتاب
ایده های خوب از کجا می آیند
تاریخچه‌ی طبیعیِ نوآوری و خلاقیت استیون جانسون
۳۵ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۳.۸
chekida | چکیدا korosh rezaii
کتاب حرف و لب کلام اینه که میگه ایده ها از طریق به هم پبوستن چند چیز به وجود میان و ادامه....
chekida | چکیدا کامران فریدونی
لحن خودمانی راوی فهم مطلب را ساده کرده‌بود. سپاس‌گزارم
chekida | چکیدا رحمان کرمی
باسلام خسته‌ نباشيد خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم