خلاصه کتاب گریه کن داری؟

درس زندگی از راهبی که فِراری خودش رو فروخت
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سارا حسن پور
خلاصه خوبی بود مرسی از تیم چکیدا. نثرش حالت دوستانه و دلی داشت و در کل دوستش داشتم
خلاصه کتاب گریه کن داری / ترجمه کتاب Who Will Cry When You Die از رابین شارما / کتاب وقتی بمیری کی برات گریه می‌کنه
خلاصه کتاب گریه کن داری / ترجمه کتاب Who Will Cry When You Die از رابین شارما / کتاب وقتی بمیری کی برات گریه می‌کنه
خلاصه کتاب
گریه کن داری؟
درس زندگی از راهبی که فِراری خودش رو فروخت رابین شارما
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۵.۰
chekida | چکیدا سارا حسن پور
خلاصه خوبی بود مرسی از تیم چکیدا. نثرش حالت دوستانه و دلی داشت و در کل دوستش داشتم
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم