خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد

راهی برای تعامل با تغییرات در کار و زندگی
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا MR KAF
عالی
chekida | چکیدا علی ملکی
سپاس
chekida | چکیدا سید حسین ساجدی
دمتون گرم واقعا با این هزینه های کتاب اینجا راحتتر میتونیم کتابارو هم بخون در ضمن وقتمون هم هدر نمیره
خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد / کتاب چه کسی پنیر مرا دزدید / کتاب چه کسی پنیر مرا خورد
خلاصه کتاب
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد
راهی برای تعامل با تغییرات در کار و زندگی اسپنسر جانسون
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا MR KAF
عالی
chekida | چکیدا علی ملکی
سپاس
chekida | چکیدا سید حسین ساجدی
دمتون گرم واقعا با این هزینه های کتاب اینجا راحتتر میتونیم کتابارو هم بخون در ضمن وقتمون هم هدر نمیره
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم