خلاصه کتاب چرا استارتاپ ها شکست میخورند

نقشه‌ی راه برای موفقیت در دنیای کارآفرینی
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمدصادق نعمتی
کتاب کاربردی ای هست یک توصیه دوستانه... کار در استارتاپ رو شروع کنید، به چند چالش بخورید و بعد این کتاب رو بخونید 😉
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
خوب بود ممنون
chekida | چکیدا حامد فیاض
خوب بود
خلاصه کتاب چرا استارتاپ ها شکست می خورند
خلاصه کتاب چرا استارتاپ ها شکست می خورند
خلاصه کتاب
چرا استارتاپ ها شکست میخورند
نقشه‌ی راه برای موفقیت در دنیای کارآفرینی تام ایزنمن
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۵
chekida | چکیدا محمدصادق نعمتی
کتاب کاربردی ای هست یک توصیه دوستانه... کار در استارتاپ رو شروع کنید، به چند چالش بخورید و بعد این کتاب رو بخونید 😉
chekida | چکیدا حسین جعفری نژاد
خوب بود ممنون
chekida | چکیدا حامد فیاض
خوب بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم