خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم

چرا بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کنی؟
۳۴ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا نیره رئیسی
کتاب بیشتر در مورد اشتباهاتی که منشأ بیرونی دارند صحبت میکنه و در مورد نحوه تصمیم گیری درست و افزایش عقلانیت خیلی حرفی برای گفتن نداره
chekida | چکیدا لیلا متقاعد
نکات کوچک و کلیدی را یادآوری میکنه که خیلی موثر ودر تصمیم گیریه 👌👌
chekida | چکیدا زهرا مطیعی
محشر بود عالی بی نظیر خیلی موارد در زندگی روزمره م بود
خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم
خلاصه کتاب
چرا اشتباه می کنیم
چرا بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کنی؟ جوزف هالینان
۳۴ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۸
chekida | چکیدا نیره رئیسی
کتاب بیشتر در مورد اشتباهاتی که منشأ بیرونی دارند صحبت میکنه و در مورد نحوه تصمیم گیری درست و افزایش عقلانیت خیلی حرفی برای گفتن نداره
chekida | چکیدا لیلا متقاعد
نکات کوچک و کلیدی را یادآوری میکنه که خیلی موثر ودر تصمیم گیریه 👌👌
chekida | چکیدا زهرا مطیعی
محشر بود عالی بی نظیر خیلی موارد در زندگی روزمره م بود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم