خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم

چرا بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کنی؟
۳۴ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا لیلا متقاعد
نکات کوچک و کلیدی را یادآوری میکنه که خیلی موثر ودر تصمیم گیریه 👌👌
chekida | چکیدا زهرا مطیعی
محشر بود عالی بی نظیر خیلی موارد در زندگی روزمره م بود
chekida | چکیدا mohammad jafa
نسبتا خوب بود... مخصوصا اخراش
خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم
خلاصه کتاب
چرا اشتباه می کنیم
چرا بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کنی؟ جوزف هالینان
۳۴ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۷
chekida | چکیدا لیلا متقاعد
نکات کوچک و کلیدی را یادآوری میکنه که خیلی موثر ودر تصمیم گیریه 👌👌
chekida | چکیدا زهرا مطیعی
محشر بود عالی بی نظیر خیلی موارد در زندگی روزمره م بود
chekida | چکیدا mohammad jafa
نسبتا خوب بود... مخصوصا اخراش
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم