خرید اشتراک
نصب اپلیکیشن چکیدا برای تجربه بهتر
دانلود اپلیکیشن چکیدا

خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم

چرا بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کنی؟
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۰.۰
خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم
خلاصه کتاب چرا اشتباه می کنیم
خلاصه کتاب
چرا اشتباه می کنیم
چرا بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کنی؟ جوزف هالینان
۱۶ دقیقه
۱۲ صفحه
خلاصه متنی
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۰.۰
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم