خلاصه کتاب غریزه اراده

اراده دقیقا چیه و چطور می‌تونیم بیشترش کنیم؟
درباره کتاب
نظرات خوانندگان امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا abc abc
عالی
chekida | چکیدا میلاد فیروزابادی
عالی
chekida | چکیدا hosein baazaari
بدنبود
خلاصه کتاب غریزه اراده
خلاصه کتاب
غریزه اراده
اراده دقیقا چیه و چطور می‌تونیم بیشترش کنیم؟ کلی مک گونیگال
۴۲ دقیقه
۱۲ صفحه
درباره کتاب
نظرات امتیاز کتاب: ۴.۶
chekida | چکیدا abc abc
عالی
chekida | چکیدا میلاد فیروزابادی
عالی
chekida | چکیدا hosein baazaari
بدنبود
دانلود اپ چکیدا بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر دریافت مستقیم